- Endelig demente-boliger

Styreleder Hilmar Egeli i Worsegaarden AS, er glad for tildelingen til 26 nye boenheter for demente. Prosjektet, som har ligget på is fra i fjor, kan nå endelig komme i gang.