Mer aktivitet i bedehuset

I tidligere tider samlet Sviland bedehus folk fra alle lag til basarer og juletrefester. Med flere nye typer arrangementer ønsker styret å gjeninnta den posisjonen i bygda.