Markus døde av streptokokk-infeksjon

Markus ble sendt i ambulanse fra Farsund til SUS da han ble syk like etter fødselen, men livet kunne ikke reddes. Han døde 5. mai i år, en dag gammel.