Vann ut på anbud?

Kommunene kan bli pålagt å konkurranseutsette vann— og avløpstjenestene eller å rette seg etter makspriser.