Stavanger bruker mye penger

Stavanger kommune bruker 600 millioner kroner mer enn Sandnes målt i brutto driftsutgifter per innbygger.