Vi som elsket Amerika

Gamle USA-venner faller fra samtidig som Nato opplever den størstekrisen i alliansens historie. Rogaland har alltid hatt et sterktforhold til vår gamle allierte, først på grunn av utvandringen,seinere på grunn av oljevirksomheten.