Omkamp om aksjeselskap skal kunne eiga gardsbruk

Aksjeselskapet som kjøpte landbruks-skulegarden Tveit på Nedstrand, har tillyst omkamp om eigarretten. Tveit Gard AS med den suksessrike lakseoppderttaren Gerhard Alsaker som eigar, fekk nei frå fylkeslandbrukstyret på sin søknad om konsesjon til å eiga og driva landbruksskulegarden på Nedstrand.