Uklare arbeidsavtaler halverte tiltalebeløp

En 36 år gammel Hå-kvinne er dømt for underslag av vel 50.000 kroner fra sin arbeidsgiver. Tiltalen lød på nesten 98.000.