Hvalfanger for retten

Omstendighetene rundt skuddene mot en gummibåt fra Greenpeace tas opp i Stavanger byrett i dag.