• I Storgata har det pågått omfattende utskifting av vannledninger og kloakkrør. Her er Ove Fredsvik i sving med spaden ved Sandnes kirke. Nettopp i disse dager blir arbeidet avsluttet og asfaltene kommer tilbake. Pål Christensen

Billigst å bo i Sandnes

Ingen i norske bykommuner betaler lavere kommunale avgifter enn innbyggerne i Sandnes. Hovedårsaken er at vi ikke betaler eiendomsskatt..