• Ifølge Åse Marie Lønning, leder i Rogaland ME-forening, har barn, unge og voksne vært syke og helt utenfor skole og jobb i flere år uten å ha behandlingstilbud. Fredrik Refvem

SUS åpner omstridt tilbud til ME-syke

ME-foreningen mener at det nye tilbudet bare blir for de friskeste. — De som i årevis har ligget syke hjemme kommer ikke inn under denne ordningen, sier leder Åse Marie Lønning.