Se opp for lave flyginger i august

Ikke bli overrasket dersom du ser et småfly som flyr unormalt lavt i august. Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal kartlegge berggrunnen i Rogaland.