Bedre vann i Rogaland

Drikkevannet som forsyner et par hundre tusen mennesker i Jærregionen, er blitt mindre aggressivt for ledninger og vannrør. Og bedre for struper og mager.