• Carina Johansen

Russsseeeen!

Russetoget. Utskjelt og elsket. I år med høy energi og mange røde og blå.