• Pårørende er stort sett fornøyd med tilbudene på Stavangers alders- og sykehjem. Pål Christensen

Pårørende er stort sett fornøyde med Stavangers sykehjem. Med ett unntak.

Aktivitetene som tilbys sykehjemsbeboere treffer ikke helt. Fysisk aktiviet etterlyses også i den store pårørendeundersøkelsen i Stavanger.