• Skattemyndighetene får stadig melding fra folk som vil melde inn verdier de har unndratt beskatning.

Ba om å få betale skatt av formuer på 387 millioner kroner

95 personer tok kontakt med skatteetaten i Rogaland og ba om å bli skattlagt for til sammen 387 millioner kroner, verdier som de hadde unnlatt å melde inn tidligere.