• Sesongen i Bjerkreimselva og Dirdalselva blir foreløpig ikke søkt forlenget. Bildet er fra Dirdalselva i 2017, da vannføringen var større enn den har vært i år. Filip Blaauw

Foreløpig ingen utvidet fiskesesong

Lite vann i elvene i Rogaland gjør at årets laksefiske har vært dårlig. I Dirdalselva er det satt opp begrensninger i redskapsbruk, men grunneierne vil foreløpig ikke søke om utvidet sesong.