• Advokat Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup er ikke overrasket over at lagmannsrettens har besluttet å oppheve tingrettens dom. - Riktig og forventet, sier hun. Kristian Jacobsen

Dom mot kommuneoverlege opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil

STAVANGER: Stavanger tingrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at den voldsdømte kommuneoverlegen hadde påvirket et vitne. Nå er dommen på 90 dagers fengsel opphevet.