• Martin Idbrant i Aritco til venstre, Tønnes Helge Kverneland til høyre. TKS Heis AS

Håper på flere arbeidsplasser etter salg av heisbedrift

Kverneland & Sønner AS selger Nærbø-firmaet TKS Heis AS. Alle de 74 ansatte beholder jobbene sine.