Rogaland Høyre: Til motangrep på Oslo om energihovedstaden

Oslo kan bare glemme å kuppe energihovedstad-tittelen fra Stavanger, sier Rogaland Høyre. Som motangrep vil de ta NVE fra Oslo til Stavanger.

Elin Schanche er leder i Rogaland Høyre. Foto: Rune Vandvik

 • Ellen Kongsnes
  Ellen Kongsnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Energihovedstaden tilhører Stavanger og ingen andre. Det ble ettertrykkelig stadfestet på Rogaland Høyres årsmøte i Haugesund i helga.

Der vedtok årsmøtet, under ledelse av Elin Schanche, et opprop som de kaller « Lenge leve Norges energihovedstad».

Oslo vil kuppe Stavanger

Nylig ble det kjent at sterke miljøer i Oslo jobber for å kuppe energihovedstaden til hovedstaden, på bekostning av Stavanger, som bærer denne tittelen i dag, og som ikke har planer om å gi den fra seg.

Tidligere i januar skrev Aftenbladet at seks partnere fra industriklynger og akademia i Oslo har skrevet under på en samarbeidsavtale der ambisjonen intet mindre er å gjøre Oslo-regionen til en global energihovedstad.

LES OGSÅ:

Les også

LES OGSÅ: Ny regjering: KrF drømmer om barn, helse og skole

Les også

LES OGSÅ: Tause statråder smilte lurt

Les også

LES OGSÅ: Tause statråder smilte lurt

Preben Strøm er med i nettverket som vil satse på Oslo som energihovedstad. Foto: Adrian Nielsen

Les også

LES OGSÅ: Psst, Rogaland, nå skal Oslo bli global energihovedstad

Vil ta NVE fra Oslo

Rogaland Høyre mener derfor det vil være naturlig å vurdere å etablere et eget energidirektorat. Det kan enten være som en utvidelse av aktivitetene til Oljedirektoratet, eller ved flytting av hele eller deler av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til fylket.

Norges posisjon som en av verdens ledende energinasjoner, også innenfor fornybar energi, skal opprettholdes og styrkes. Dette slås fast i den nye regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

I denne utviklingen må Stavangerregionen som landets energihovedstad og Rogaland spille en sentral rolle for å beholde sin posisjon også i framtiden, skriver Rogaland Høyre i sitt opprop.

LES OGSÅ:

Trumfkortet som viser hvem som er energihovedstad: Det er Stavanger som samler kongelige, ordførere og statsråder når olje- og energipolitikk skal diskuteres. Her med oljemessegeneral Leif Johan Sevland. Foto: Jon Ingemundsen

Les også

LES OGSÅ: Ordfører anklager Oslo for ransforsøk av Stavanger-trone

Les også

Energihovedstaden er Stavanger

Motkupp fra Rogaland

Rogaland Høyre vil gå i front for å styrke energihovedstaden som motor for nye arbeidsplasser og videreutvikling av næringslivet i fylket vårt. Vi vil blant annet gjøre dette ved å jobbe for mer fornybar energiproduksjon. Det må tilrettelegges for økt bruk og produksjon av biogass, vannkraft, offshore vind, solenergi og andre typer fornybar energi.

Det må også identifiseres relevante prosjekter for karbonfangst og -lagring for å redusere klimagassutslipp fra industri og olje- og gassproduksjon. På sikt kan dette muliggjøre industriell utvikling av hydrogen.

Har sterke aktører allerede

I dag er det ingen tvil om at Norges ubestridte energihovedstad ligger i Rogaland. Vi har næringsklyngene Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC), Marine Energy Test Centre (METCENTRE), Norwegian Energy Solutions (NES), Arena Smart City og Norwegian Offshore Wind Cluster; ONS som er en av verdens ledende møteplasser for energibransjen; utdannings- og forskningsinstitusjoner med verdensledende kompetanse innen petroleum,
offshoreteknologi, sikkerhet og miljø; og vi er hovedsete for store energiaktører som Lyse, Gassco og Equinor.

Til sammen utgjør dette sterke næringsklynger og fagmiljøer. Disse kommer ikke av seg selv, men krever både politisk vilje og handlekraft.

Elin Schanche er leder i Rogaland Høyre. Foto: Jon Ingemundsen

Nysnø Klimainvesteringer

Les også

Nysnø-jubel: - Snøkanonen traff oss!

Etableringen av det statlige fornybarfondet Nysnø i Stavanger er et eksempel på den politisk stå-på-vilje og handlekraft som vi er kjent for i vår region. Når regjeringen nå årlig trapper opp investeringskapitalen vil dette gå til å skape grønne arbeidsplasser og utvikle nye klimaløsninger, både i Norge og verden.

Dette var en viktig aktør å sikre, men arbeidet slutter ikke her. Det er avgjørende at flere relevante statlige etater og tilhørende
arbeidsplasser flyttes til regionen.

Selv om fornybare energikilder kommer til å spille en viktigere rolle i energimiksen fremover vil olje- og gassnæringen fortsatt være Norges viktigste næring i overskuelig framtid. Den er også en sentral del av Rogalands arbeidsliv og identitet.

Rogaland Høyre vil derfor fortsette arbeidet for å sikre olje- og gassnæringen forutsigbare rammevilkår og tilgang til nye leteområder, slik at videre investeringer og rekruttering til bransjen kan fortsette, heter det i oppropet fra Rogaland Høyre som har holdt årsmøte i Haugesund denne helga.

Les også

 1. Nå har Stavanger «kjøpt» energihovedstaden

 2. Rogaland er i beredskap – skal hegne om energihovedstaden

Publisert:

Energihovedstaden

 1. Offisielt: Stavanger kastes ikke ut av Verdens energibyer

 2. Rogaland Høyre: Til motangrep på Oslo om energihovedstaden

 3. Nå har Stavanger «kjøpt» energihovedstaden

 4. Både Stavanger og Aberdeen kaller seg Europas energihovedstad

 5. Det tok mindre enn 30 sekunder å «avgjøre» konkurransen om energihovedstaden.

 6. – Stavanger må sørge for at Oslo ikke blir energihovedstaden

 1. Energihovedstaden
 2. Energi
 3. Næringsliv
 4. Fornybar energi
 5. Oslo