Nyttårstalen i Sandnes: – Jeg tror at vi kan si at 2017 var det året det snudde

Sandnes-ordfører Stanley Wiraks nyttårstale.

Publisert: Publisert:

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak. Foto: Jarle Aasland

 • Stanley Wirak
  Ordfører i Sandnes (Ap)
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Kjære alle,

2017 – et vanskelig år for mange.

2017 har vært et vanskelig år for mange. Vi merker fremdeles virkningene etter nedturen i oljevirksomheten som startet i 2014. I Sandnes et det nå mer enn 2000 arbeidsledige. Vi har en bruttoledighet på 4,9 prosent og blant de høyeste i Rogaland. For de av våre innbyggere som har mistet jobben eller for de mange unge som ikke har kommet seg inn i arbeidslivet er det krevende og vanskelige tider. Men heldigvis ser det ut til at vi har vært gjennom det verste. For ett år siden var det vel 600 flere ledige. Bruttoledigheten var på det høyeste, 6,6 prosent i Sandnes.

Et annet positivt tegn er at det nå er flere ledige stillinger. Ja, faktisk er det nå nær 50 prosent flere ledige stillinger sammenlignet med i desember 2016. Jeg tror vi kan se lysere tider i møte. Jeg tror at vi kan si at året 2017 var det året det snudde.

Satsing i kommunen.

Arbeidsledighet og mindre fart i økonomien har ført til lavere skatteinntekter for kommunen. Vi har måttet skjære ned i våre tilbud.  Vi har færre lærere enn vi ønsker og vi har dårligere tilbud til våre innbyggere. Vi har vært gjennom omstillinger i kommunen, våre ansatte har gjort en kjempeinnsats for å komme gjennom dette og for å tilpasse til den økonomiske virkelighet. Og vi skal videre. Digitalisering er et ord vi hører til stadighet. Digitalisering skal være et hjelpemiddel for å effektivisere vår drift. Vi skal komme styrket ut av de vanskelige tidene vi har hatt og vi skal ta i bruk ny teknologi for å være bedre rustet for framtiden. Vi satser på skolen. Nye tider krever ny tilnærming og ny teknologi. Vi bruker nå 50 millioner slik at alle elevene våre får hver sin egen PC.

Men de varme hendene innen omsorg og gode lærerne og førskolelærerne kan ikke digitaliseres. Vi skal ha tid for hverandre og vi skal gi den omsorgen våre innbyggere har krav på.

I fjor fikk Høyland ungdomsskole Benjamin-prisen. Et synlig bevis på at vi har en skole og elever som bryr seg. Vi er utrolig stolte over denne prisen.

Full sykehjemsdekning.

Nå har vi fått på plass full sykehjems dekning. Nå skal det være slik at de som trenger en sykehjemsplass skal få den når de trenger den uten å måtte stå på venteliste i måneder og år. Og vi skal fortsette med å bygge sykehjemsplasser når behovet øker. Vi skal også bygge andre omsorgsplasser. I 2017 har mange personer med nedsatt funksjonsevne fått bolig i ett av de to botiltakene som er åpnet, Rindahagen og Sørbøveien. Sørbøveien er et foreldreinitiativ og her eier beboerne selv sine leiligheter. Det var stort for meg å få være med på åpningene og se den stolthet og glede beboerne viste.

Å ha egen bolig der en kan bo trygt og godt er viktig for alle mennesker. Boligen er utgangspunkt for aktiviteter og selvstendighet og den er rammen for et sosialt liv og tilhørighet til nærmiljøet.

For boligsosialt vanskeligstilte er det kjøpt inn opp mot 30 nye boliger i løpet av året. Boligkontoret formidler Startlån slik at mange kan få kjøpe seg egen bolig. Det er avsatt midler til 2 nye stillinger som miljøvaktmester som skal følge opp tekniske installasjoner og brannsikkerhet i kommunale gjennomgangsboliger.

Kommunen har ansvar for at våre innbyggere får de omsorgstilbud som er nødvendig, men som samfunn er vi også helt avhengig av et godt samspill med frivilligheten.

Frivilligheten.

Siden 1995, i 22 år har Torill Lura hatt innsamlinger gjennom sine juleboder. Hun har stått på og samlet inn penger for kjøp av fjernsyn til sykehuset. I disse årene har sykehuset fått 268 fjernsyn. Rett før jul fikk hun SrBank sin Ildsjelpris.

Pinsemenighet Klippen inviterte før jul vanskeligstilte i byen til julemiddag. Hjerte for Sandnes er deres motto. Mor og datter Edith og Weronicha Sikveland inviterte sammen med Residence til julebord for vanskeligstilte på hotellet. Hvite duker, nydelig pyntet bord og sal. Vakker ramme og årets høydepunkt for mange.  De ga verdighet og stolthet til mange som kanskje ofte sitter nederst ved bordet.

Rune Skøyen begynte som byprest i Sandnes for 15 år siden. I disse 15 årene har han jobbet i miljøet blant de som sliter med rusavhengighet. I januar takker han av og blir pensjonist. Men arbeidet blir videreført. Bypresten og andre frivillige profilerer verdier og holdninger som inkluderer folk som sliter med livene sine. De gir klare signaler til oss alle om at vi mennesker må ivareta hverandre på en raus og god måte!

Jeg har nevnt noen av alle de mange frivillige i Sandnes som bryr seg. Det er mange, mange andre. Sammen skaper dere et bedre liv for mange.

Takk til dere alle for at dere bryr dere!

Stor aktivitet i byen.

Mye går tross alt godt i byen. Vi bygger boliger, vi bygger idrettshaller, rulleskianlegg ny svømmehall, skoler og barnehager. Mye er på gang.

Havneparken tar form, nytt rådhus reiser seg, og peling er i gang for Ovalen. 53 leiligheter og 1500 kvadratmeter næringsarealer i Havneparken. Og nå skal vi videre i byutviklingen. I år skal ny sentrumsplan vedtas, en sentrumsplan som skal legge til rette for en enda mer spennende byutvikling. Planlegging av Ruten er i gang og forhåpentligvis graver vi der i 2020. Nå ser vi fram til mange gode innspill fra byens innbyggere på hva vi skal ha på Ruten.

Ja, mye skjer i byen. Vi er stolt av den flotte Langgata vi nå har fått. Vi hadde en strålende byfest for å markere åpningen og aldri har der vel vært så mange samlet i Langgata. Vi har hatt store idrettsprestasjoner, her har vi mange mestre samlet, NM i friidrett, Blink festivalen, Nordsjørittet, Tour des Fjords, team Ingebrigtsen, kort sagt et yrende liv i byen og store prestasjoner.

Fortsatt befolkningsvekst.

Vi vokser fremdeles. I 2017 ble vi 830 flere Sandnesgauker. Vi hadde fødselsoverskudd og vi hadde netto tilflytning. Mens Rogaland opplever netto fraflytting, har vi netto tilflytning. Mange ønsker å bosette seg i Sandnes. Folk er fornøyd med byen. Vi har gode boområder og en flott natur rundt oss. Nå er vi vel 76 300 innbyggere. I løpet av de siste 5 årene har vi hatt en folkevekst på 9 prosent, vel 6 300 nye innbyggere. Sandnes er i sentrum. Sandnes er i sentrum for fremtiden.

Velkommen Forsand.

Stortinget besluttet i fjor at Forsand og Sandnes skal danne en ny kommune fra 1. januar 2020. Vi gleder oss til å få til en ny og spennende kommune. Vi skal jobbe knallhardt for å få opprettholdt ferjeforbindelsen over Høgsfjorden. Den er viktig for innbyggerne og den er viktig for turistsatsningen. I en tid der vi må gjøre oss mindre avhengig av oljevirksomheten, tror jeg at satsning på turisme og opplevelsesindustri er en del av framtiden. Dersom skal vi være aktive i utviklingen av dette. Preikestolen, Ryfylke, Lysefjorden, Nord- Jæren, Kjerag og Jæren er alle deler av denne viktige satsingen. Vi må stå sammen i regionen for å videreutvikle de flotte turistmålene vi har.

Kommunikasjon.

I fjor skrev vi fire kommunene på Nord-Jæren sammen med Fylkeskommunen under på en byvekstavtale. Vi forplikter oss til nullvekstmålet for utslipp av klimagasser. Vi kan ikke fortsette slik vi har gjort til nå. Staten forplikter seg på sin side å finansiere halvparten av kostnadene for bussveien og også veier og sykkelveier. Og vi skal bidra med bompenger. Fra oktober kommer nye bomringer på plass. Ingen av oss liker mer bompenger eller flere bomstasjoner. Men om vi skal unngå å stå i lange køer i årtider framover, så må vi ta denne dugnaden. Vi må få på plass bedre kollektivløsninger som er så gode at de blir brukt. Men vi må samtidig passe på at vi også får veier. Derfor vil jeg jobbe hardt for å få oppstart av E39 til Ålgård i 2020. Om som politikere må vi stå få de beslutningene vi har gjort om bompenger.

Og vi skal fortsette det gode samarbeidet vi har med våre nabokommuner.

Tro på framtiden.

Nå står vi foran et nytt år. Nye muligheter. Vi har vært gjennom et vanskelig år. Men vi har vært gjennom vanskelige tider før. På slutten av 80 tallet var det krise i byen. Øglænd og mye av industrien forsvant. Men vi kom igjen og vi har hatt en eventyrlig vekst og velstandsutvikling og dobling av innbyggertall siden da. Nå skal vi ha tro på framtiden. Sammen skal vi skape en enda bedre by, en by der vi arbeider og bor og utvikler oss, og en by der vi tar vare på hverandre og bryr oss om hverandre.

Godt nytt år.

Publisert:

Nyttårstalene 2017

 1. Nyttårstalen i Sauda: Kjære kyrkjelyd; Godt nytt år!

 2. Nyttårstalen i Strand: – Det har vært mye å glede seg over i 2017

 3. Nyttårstalen i Hå: – Pilene som i 2017 er vassrette skal igjen peika skrått oppover

 4. Nyttårstalen i Klepp: Det æ en fornøyelse for meg å få ønska dokke velkomne te nyttårstreff for 7. gong

 5. Nyttårstalen i Randaberg: – Vi har politikere i Randaberg som tar ansvar

 6. Nyttårstalen i Time: - Optimismen vender tilbake

 1. Nyttårstalene 2017
 2. Sandnes
 3. Stanley Wirak
 4. Nyttår