• Sandnes kommune ga mandag en høringsuttalelse til Statens vegvesens arbeid med Byutredning Nord-Jæren, hvor de mener at staten må ta regningen for kollektivbetjeningen til det nye sykehuset på Ullandhaug. Nordic Office of Architecture /

Busstilbudet til nytt sykehus på Ullandhaug: – Staten må ta regningen

Sandnes kommune mener at kollektivbetjeningen til det nye sykehuset på Ullandhaug må løses før det nye sykehuset tas i bruk i 2023, og at regningen skal tas av staten.