Siw var død i flere år uten at de visste

I flere år visste verken sykehuset eller fastlegen at deres pasient Siw (45) var gått bort.

Klinikksjef Helle Schøyen og assisterende klinikksjef Sølve Braut sier sykehuset ikke ble klar over at Siw, som var tvangsinnlagt på psykiatrisk 30 ganger, var død før Aftenbladet tok kontakt nær tre år etter dødsfallet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Først da Aftenbladet tok kontakt rundt tre år etter dødsfallet, ble de klar over Siws skjebne.

Siw var tvangsinnlagt i psykiatrien rundt 30 ganger de femten siste årene av sitt liv. Siste innleggelse var i desember 2014, fire måneder før hun døde. Da journalførte behandlerne en bekymring for at hun skulle dø av overdose eller bli drept.

I fjor, rundt tre år senere, ba Aftenbladet om innsyn i Siws journaler ved psykiatrisk. Da visste de ikke at hun var død.

– Vi har ikke vært oppmerksomme på denne saken før dere sendte krav om innsyn, sier Helle Schøyen, klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern for voksne ved Stavanger universitetssjukehus.

Derfor ingen evaluering

At sykehuset ikke har fått beskjed om Siws dødsfall er ifølge Schøyen én av grunnene til at det ikke har evaluert Siws sak.

– Forutsetningen for en sånn type evaluering er at vi vet at vedkommende er død. Alle dødsfall innen psykisk helsevern meldes til Helsetilsynet, forutsatt at vi har vært i nær kontakt, eller pasienten er blitt utskrevet inntil 30 dager i forveien. Dødsfallene meldes enten vi tror vi har gjort noe feil eller ikke, sier Schøyen.

Les også

Hjelpeløst samarbeid for å redde Siw

Sykehuset får ikke automatisk melding når pasienter dør «utenfor deres system». De fanger gjerne dette opp fordi ansatte leser dødsannonser eller blir oppmerksomme på andre måter. Etter hvert vil det ligge en oppdatering fra Folkeregisteret i journalsystemet.

– Rart ikke å ha visst

Siw var fastlege Anja Alves´ pasient fra 2009 til hun døde i 2015. Heller ikke fastlegen var klar over at pasienten var død før Aftenbladet tok kontakt. I 2009 deltok Alves i et sjeldent tverretatlig forsøk på å hjelpe Siw. De siste fem-seks årene mottok fastlegen jevnlig epikriser om Siw fra psykiatrien, noen av dem med alvorlige bekymringer, men hun hadde ikke kontakt med Siw.

Fastlege Vanja Alves
Les også

Jonnys sjanser

I et intervju med Aftenbladet tar hun selvkritikk og et oppgjør med mangelen på tverretatlig samarbeid om Siw. At hun ikke fikk med seg at Siw døde, forklarer hun med at hun aldri mottok varsel eller epikriser om dødsfallet fra sykehus, legevaktslege eller andre. Dermed ble Siw umerkelig slettet fra hennes pasientliste, etter at dødsfallet ble registrert.

Men, vedgår fastlege Vanja Alves:

– Det kjennes rart.

Sen beskjed om død

OBS-teamet, som drives av Stavanger kommune og Stavanger universitetssjukehus, forsøkte ved noen anledninger å hjelpe Siw. På spørsmål om de har hatt noen evaluering av innsatsen etter hennes død, svarer Karianne Borgen, tidligere leder i OBS-teamet.

– Nei, det har vi faktisk ikke hatt. Rutinemessig har man det når pasienter hos oss dør, men i tilfeller der vi ikke har en veldig tydelig definert rolle, kan det gå veldig lang tid før vi får beskjed om dødsfallet.

Publisert: