Fastklemt etter kollisjon med buss

En bilfører måtte hjelpes løs fra bilvraket etter en kollisjon med en buss