• Anders Minge

Her danser rektor

Elevene fikk seg et sjokk første skoledag på Tastaveden skole.