• Leserbilde

- Noen blør, og noen har klemt seg

Øyenvitner til bussvelten forteller at noen av elevene har fått mindre skader.