Vegvesenet vil informere bedre

Distriktssjef Hanne Hermanrud i Statens vegvesen tar selvkritikk etter presentasjonen av Sintefs undersøkelse om folks holdninger til bompengering i Rogaland.