Skiutfartsområde spares

Lyse endrer planene for utbyggingen av Årdalsvassdraget.