Innbrudd hos Joker Sola

Uklart om noe er stjålet.