Bet og spyttet på Caduvil

Først fikk vaktene føle mannens vrede. Deretter forsøkte han seg på polititjenestemennene.