– Dommen bryt med rettskjensla

Leiar Trine Skei Grande i Venstre syns dommen i Stavanger tingrett, der to foreldre vart frikjent for å ha klapsa borna sine over fleire år, er skremmande.