• Kannik er én av to plasser i Stavanger hvor luftkvaliteten måles. Arkivbilde. Øyvind Nordvi Sæthre

– Ikke godt nok å måle luftkvalitet i Kannik

Eilef A. Meland (SV) vil ha målestasjoner for luftforurensning både i Saxemarka og i Hillevåg.