• Cornelius Munkvik

Grisefjøset var forsikret

Grisefjøset var utstyrt med både slokkingsutstyr og brannvarslingsutstyr.