• Pål Christensen

Bankpris til kirkebygger

Klepp Sparebank sin Bragdpris for 2010 tildeles Njaal Fykse for hans engasjement og innsats for nytt kirkebygg i skolekrinsene Frøyland og Orstad.