Etterlyser god hjelper

Aud-Åse Rosland Mjølsnes etterlyser mannen som var med og hjalp dem med båten ved Viste mandag kveld.