• Privat

Gisseltaker avhørt

Forsvarer Tor Inge Borgersen ønsker ikke å si hva mannen har forklart.