• Illustrasjon: Odd Furenes og Turbine

Ap litt mer for bybane

Aps programkomiteer i Stavanger og fylket har endrer ordlyden i forslaget til nytt partiprogram. De vil nå ikke ha «et helhetlig buss— og bussveisystem innen 2020 i stedet for en bybane på en begrenset trasé,» men både bussvei og bybane.