Brøt seg inn hos ferierende

Uvedkommende brøt seg inn kjellerdøren til ferierende på Sandnes.