Hedrer Hellvik Hus-gründerne

Havhestveien og Havsuleveien mente rådmannen var bra navn. Formannskapet mente noe annet.