Fritidsbåt i drift

Personene om bord i båten vinket og fikk påkalt oppmerksomhet fra folk på land.