• - Situasjonen er svært alvorleg. Heile organisasjonnen vår held nå fokus på mannskap og deira pårørande, seier sjefen for Salhus Shipping i Haugesund, Per Heggen Hansen. Thomas Førde

- Fullt fokus på sjøfolka og pårørande

Dei åtte tilsette ved rederikontoret til Salhus Shipping i Haugesund jobbar kontinuerleg med krisa som er oppstått etter at tankskipet Bow Asir blei kapra utanfor Kenya torsdag.