• Pål Christensen

Leitegruppen er klar til å rykke ut på kort varsel

Et 80-talls medlemmer av Øvre Sirdal Leitegruppe er klar til å rykke ut hvis det trengs hjelp i påsken.