Kjøpte rottereir -får 750.000 tilbake

Selger hevder han ikke visste om rottene som han trolig hadde bodd sammen med i årevis.