«Sykt barn» ofte forklaring på jobbfravær

"Sykt barn" som årsak til fravær fra jobben synes halvparten av befolkningen er en grei nok forklaring til arbeidsgiver. Dette kommer frem i NAVs ferske holdningsundersøkelse om trygdemisbruk.