– Risvik ble torturert til døde

Straffen ligger fra 420 timers samfunnsstraff til ni års fengsel.