• Abdullah Mohammed Hussein (t.v) og Alsultani Layth Yassin er beboere ved Dale Mottakssenter. Rajab Amis (t.h) er informasjonskonsulent. De mener kurset har vært svært viktig. Fredrik Refvem

Glad for kurs om voldtekt

Beboere på Dale Mottakssenter mener informasjonskurset om overfallsvoldtekter bør spres så mye som mulig.