• - Vi har behov for å avklare bedre konsekvensene av de tiltakene som foreslås før vi fremmer en sak til politisk behandling, sier kommunaldirektør for byutvikling Halvor S. Karlsen i Stavanger.

Bussfelt i Kannik skremmer kommunen

Politiet sa tvert nei til å gi bussene ett av to felt gjennom Kannik. Nå stikker også Stavanger kommune kjepper i hjulene for forslaget.