• Marit Hølland Paulsen (KrF), medlem av kommunalstyret for levekår.

Dagtilbud for psykisk syke kan bli lagt ned

I 2011 ble aktivitetssenteret for psykisk syke på Hundvåg lagt ned. Nå foreslår rådmannen å redusere dagtilbudet innen psykisk helse med 1 million kroner.