• Lenge var alle partier bortsett fra Frp og Pensjonistpartiet for bybanen. Så slapp Aps Cecilie Bjelland og Kristine Gramstad bomben i fjor høst da de presenterte forslag til nytt program: Bussvei vil være en bedre og raskere løsning, framholdt de. Så startet levenet.

Fra miljøsak til bysak

Hvem er for og hvem er mot den planlagte bybanen, spurte Kjetil Lerang og mange andre som har tatt kontakt med Aftenbladet.