Båt hentet av Kystvakten etter motorstans

En båt med tre mennesker om bord ble slept inn til Tananger av Kystvaktbåten onsdag kveld.